Implementowanie dziedziczenia w powiązaniach node.js

Piszę powiązania Node.js wokół biblioteki C ++. Potrafię zidentyfikować kluczowe obiekty w bibliotece C ++, które mogę ujawnić jako klasy Node.js (tj. Pochodne ObjectWrap). Mogę także zobaczyć relację dziedziczenia między tymi obiektami.

Jak mogę się ujawnićClassA,ClassB,ClassC jako klasy node.js (pochodneObjectWrap) i manipulować ich prototypami (w kodzie C ++ w wersji 8)ClassB iClassC są pochodnymiClassA?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion