Wiele żądań asynchronicznych jednocześnie w celu c

Jednocześnie ściągam wiele obrazów z serwera internetowego, a problem polega na tym, że mieszają się ze sobą.

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0,0), ^{
  NSData * data = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"website.com"]];
  if (data == nil)
    return;
  dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    cell.imageView.image = [UIImage imageWithData:data];
  });
});

Mam ten kod z:Pobieranie obrazu z adresu URL Cel C.

Jak to naprawić? czy istnieje również sposób na przyspieszenie prędkości pobierania?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion