jak przekazać ukryty identyfikator za pomocą json w autouzupełnianiu jquery ui?

być może jest to duplikat, ale nie mogę znaleźć rozwiązania, więc opublikowałem to pytanie. Używam jquery ui do automatycznego uzupełniania pola wyszukiwania. działa dobrze, ale problem polega na tym, że chcę wyszukiwać za pomocą id.example: gdy użytkownik wpisuje paris, próbuję wysłać city_id w mysql do wyszukiwania. więc problem polega na tym, jak przekazać ukryty identyfikator za pomocą json?
tutaj kod:

 <input type="text" name="grno" id="grno" class="input" title="<?php echo $lng['vldgrno'];?>

jquery code:

<script>
 $(function() {
function split( val ) {
 return val.split( /,\s*/ );
}
function extractLast( term ) {
 return split( term ).pop();
}

$( "#grno" )
 // don't navigate away from the field on tab when selecting an item
 .bind( "keydown", function( event ) {
  if ( event.keyCode === $.ui.keyCode.TAB &&
    $( this ).data( "ui-autocomplete" ).menu.active ) {
   event.preventDefault();
  }
 })
 .autocomplete({
  source: function( request, response ) {
   $.getJSON( "pages/search.php", {
    term: extractLast( request.term )
   }, response );
  },
  search: function() {
   // custom minLength
   var term = extractLast( this.value );
   if ( term.length < 1 ) {
    return false;
   }
  },
  focus: function() {
   // prevent value inserted on focus
   return false;
  },
  select: function( event, ui ) {
   var terms = split( this.value );
   // remove the current input
   terms.pop();
   // add the selected item
   terms.push( ui.item.value );
   // add placeholder to get the comma-and-space at the end
   terms.push( "" );
   this.value = terms.join( "," );
   alert(data.id);
   return false;
  }
 });
 });
 </script>

autocomplete.php :

<?php
 mysql_connect('localhost','root','');
 mysql_select_db('school');
 $return_arr = array();
 $term = trim(strip_tags($_GET['term']));//retrieve the search term that autocomplete sends
 //create select query
 $query = "select `grno`,`first_name`,`student_id` from `tbl_student` where `grno` like '%".$term."%' or `first_name` like '%".$term."%'";
 // Run the query
 $result = mysql_query ($query);
 $array = array();
 while($obj = mysql_fetch_array($result)){
 $array['name'] = $obj['first_name']."(".$obj['grno'].")";
 array_push($return_arr,$obj['first_name']."(".$obj['grno'].")");
 } 
 $json = json_encode($return_arr);
 echo $json;
 ?>

tak, jak przejśćstudent_id wautocomplete.php, jak etykieta i wartość. {label = 'xyz' value = '1'}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion