Przerwany wyjątek vs jest przerwany w pętli chwilowej

Załóżmy, że mam następujący kod:

while(!Thread.currentThread().isInterrupted()){ 
  //do something  
  Thread.sleep(5000); 
}

TerazThread.sleep zgłasza `InterruptedException, więc powinno być tak:

while(!Thread.currentThread().isInterrupted()){ 
  //do something  
  try{ 
   Thread.sleep(5000);  
  } catch(InterruptedException e){ 

  }
}

Jeśli trafięcatch będziewhile kontynuuj pętlę lub muszę to zrobićThread.currentThread().interrupt()? Jeśli nazywam tę metodę, nie spowoduje to równieżInterruptedException? W przeciwnym razie, w jaki sposób otrzymałem wyjątek?

Także jeśli mam:

while (!Thread.currentThread().isInterrupted()){ 
  //do something  
  callMethod(); 
} 

private void callMethod(){ 
  //do something 
  try { 
   Thread.sleep(5000);  
  } catch(InterruptedException e){ 

  }
}

znowu będzie mojawhile przerwa w pętli?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion