Jak zapisać załącznik e-mail za pomocą OpenPop

Stworzyłem aplikację Web Email, Jak to zrobićwidok izapisać załączone pliki?

ja używamOpenPop, dll strony trzeciej, mogę wysyłać e-maile z załącznikami i czytać e-maile bez załączników.

Działa to dobrze:

<code>Pop3Client pop3Client = (Pop3Client)Session["Pop3Client"]; // Creating newPopClient 
int messageNumber = int.Parse(Request.QueryString["MessageNumber"]);
Message message = pop3Client.GetMessage(messageNumber);
MessagePart messagePart = message.MessagePart.MessageParts[1];
lblFrom.Text = message.Headers.From.Address; // Writeing message. 
lblSubject.Text = message.Headers.Subject;
lblBody.Text=messagePart.BodyEncoding.GetString(messagePart.Body);
</code>

Ta druga część kodu wyświetla zawartość załącznika, ale jest to przydatne tylko wtedy, gdy jest to plik tekstowy. Muszę być w staniezapisać załącznik. Również dolna część kodu, który mam tutaj, pisze treść mojej wiadomości, więc jeśli otrzymam załącznik, nie mogę wyświetlić treści mojej wiadomości.

<code>if (messagePart.IsAttachment == true) { 
  foreach (MessagePart attachment in message.FindAllAttachments()) { 
    if (attachment.FileName.Equals("blabla.pdf")) { // Save the raw bytes to a file
      File.WriteAllBytes(attachment.FileName, attachment.Body); //overwrites MessagePart.Body with attachment 
    } 
  } 
}
</code>

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion