Wyniki wyszukiwania dla "tkinter"

2 odpowiedź

Jak zmusić figurkę Matplotliba do przewijania + zmiany rozmiaru w GUI Tkinter

Mam GUI Tkinter, które wyświetla wykres Matplotlib (Python 2.7.3 z Matplotlib 1.2.0rc2) i pozwala użytkownikowi skonfigurować pewne aspekty wykresu. Wykresy ...

3 odpowiedź

Jak zmienić kolor niektórych słów w widgecie tekstowym tkinter?

Mam program, który chcę przypominać powłokę Pythona i zmieniać kolor niektórych słów, gdy są wpisywane do jakiejkolwiek pomocy?

3 odpowiedź

Różnica między import tkinter as tk a importem tkinter

3 odpowiedź

Próbuję uruchomić skrypt Pythona z ubuntu crontab

Hej, mam problem z uruchomieniem zadania crona za pomocą skryptu Pythona z ubuntu. Oto co zrobiłem:1.) Napisał prostą aplikację tkinter: źródło kodu pochodzi...

1 odpowiedź

Używanie Lambda i krotek do wysyłania do wielu funkcji: Python, Tkinter

2 odpowiedź

Tkinter .after po zamrożeniu okna?

1 odpowiedź

Jak usunąć wiersz z listy w TKinter i SQLite3

Próbuję dowiedzieć się, jak usunąć wiersz zarówno z listbox, jak iz sqlite3. Mam na dole funkcję „delButton”, czy muszę usunąć linię z listy i sql? Nie jeste...

4 odpowiedź

Przykładowy kod Tkinter dla wielu okien, dlaczego przyciski nie ładują się poprawnie?

Piszę program, który powinien:Otwórz okno, naciskając przycisk.Zamknij nowo otwarte okno, naciskając inny przycisk.Używam klas, aby później móc wstawić kod d...

3 odpowiedź

Python py2exe pokazuje okno (tkinter)

3 odpowiedź

opcja tkintermenu pierwsza opcja znika

Widżet menu opcji ttk zaczyna się od wszystkich jego wartości w liście rozwijanej. Po wybraniu dowolnej wartości pierwsza wartość na liście znika, nigdy nie ...