Wyniki wyszukiwania dla "using-directives"

2 odpowiedź

VBA odpowiada C # za pomocą lub VB.NET importuje / tworzy aliasy

Odniesienie podstawowe:Dziesięć konwersji kodu dla VBA, Visual Basic .NET i C #Uwaga:Już stworzyłem i zaimportowałem

1 odpowiedź

C ++ 'typedef' vs. 'using… =…' [duplikat]

Możliwy duplikat:Jakie są różnice między typedef a używaniem w C ++ 11?Poniższy kod kompiluje się i uruchamia. Moje pytanie brzmi: jaka jest różnica między m...

6 odpowiedzi

Co to jest dyrektywa „używająca” C #?

Widziałem instrukcję C # using w przykładzie kodu:

3 odpowiedź

za pomocą dyrektywy vs za pomocą zamiany deklaracji w C ++

Sprawdź poniższy kod:

4 odpowiedź

Wywoływanie rozpoczęcia i zakończenia za pomocą-dyrektywy?

Ustalony idiom do wywoływania