Wyniki wyszukiwania dla "boost-fusion"

1 odpowiedź

Zawijanie sekwencji Boost.Fusion

Szukam sposobu na stworzenieBoost.Fusion owijarka sekwencji, która sama jestPołączenie sekwencja i przekazuje wszystkie „połączenia” do zapakowanej sekwencji...

1 odpowiedź

Dostęp do nazwy pola mapy fuzji podwyższonej

2 odpowiedź

C ++ iteruje w zagnieżdżone pole struct z dodatkowym fusion adapt_struct

Dwaprzepełnienie stosu odpowiedzi zasugeruj podejście wykorzystujące fusion adapt_struct do iteracji po polach struktury. Podejście wygląda ładnie. Jak jedna...

0 odpowiedzi

Semantyka dla zawijanych obiektów: domyślnie odniesienie / wartość przez std :: move / std :: ref

W ostatnich czasach często używam naturalnego idiomu, który „odkryłem” w C ++ 11, a mianowicie, że zawinięty obiekt może automatycznie utrzymywać odniesienie...

2 odpowiedź

Czy można wygenerować mapę fuzji z dostosowanej struktury?

Pozwolić