Wyniki wyszukiwania dla "soapui"

1 odpowiedź

Formatowanie pliku projektu SoapUI

Korzystam z bezpłatnego wydania SoapUI (wersja 4.6.1) i zauważam, że jego pliki projektu są bardzo źle sformatowane. Wiele jego elementów nie jest na dedykow...

2 odpowiedź

WCF: czy istnieje atrybut umożliwiający wprowadzanie parametrów w OperationContract?

używam

1 odpowiedź

jak sprawić, by skrypt działał z soapUI

Chcę używać scriptom do uzyskania dostępu do obiektów COM w soapUI, ale nie jestem w stanie wyjść poza krok 1, tj. Zainstalować skrypt.Próbowałem kroków wymi...

1 odpowiedź

Jak przenieść właściwości między różnymi projektami w SoapUI

Jestem nowy w SoapUi i potrzebuję pomocy w następującym scenariuszu:Mam dwa projekty, z których każdy ma inny plik WSDLProjekt 1:Podawanie-> Zaloguj się-&...

3 odpowiedź

Obsługa nieprawidłowych wartości wyliczeniowych podczas wykonywania JAXB Unmarshalling

Mój Jaxb stworzył klasę Enum na podstawie skonfigurowanego schematu XML.

3 odpowiedź

Kontynuuj po nieudanym potwierdzeniu

Gdy asercja nie powiedzie się (zazwyczaj odpowiedź API), pozostałe kroki testowe w przypadku testowym nie zostaną wykonane. Jak mogę kontynuować SoapUI i wyk...

1 odpowiedź

Zmiana raportu Junit XML na formularz HTML [zamknięty]

1 odpowiedź

Jak wyodrębnić parametr z Json Response Using Groovy?

Poniżej moja odpowiedź ..

5 odpowiedzi

soapUI: Błąd nie zamyka tagu

1 odpowiedź

Działający algorytm dla PasswordDigest w WS-Security