Jak używać odwołania do zmiennej w instrukcji XMLSlurper

Używam groovy z XMLSlurperem do sprawdzania odpowiedzi na moje usługi sieciowe w mydle ui pro.

Mam następujący kod, który działa (oczekiwanyResponse to var, który przechowuje oczekiwany kod błędu, np. E0023) ...

if(expectedResponse2 in slurper.Body.createShipmentResponse.integrationFooter.errors.error.errorCode.collect{it.text()})
{
        result = "pass" 
}

Ale chciałbym zastąpić 'integrationFooter.errors.error.errorCode' odniesieniem do zmiennej, którą mógłbym dostarczyć ze źródła danych SoapUI Pro, ponieważ nie zawsze sprawdzam na tym samym elemencie odpowiedzi. tj. jeśli oczekuję, że test się powiedzie, może chcę sprawdzić, czy element statusu jest wypełniony „Allocated”. Jeśli oczekuję, że żądanie nie powiedzie się, chcę sprawdzić, czy pole errorCode jest wypełnione poprawnym kodem błędu, np. „E0023”.

Jeśli mam zmienną o nazwie testElement w moim groovyscript i przypisuję jej ścieżkę elementu, np. integrationFooter.errors.error.errorCode Jak odwołać się do zmiennej w mojej instrukcji XMLSlurper?

Wypróbowałem poniższy kod, ale nie zadziałał ..

if(expectedResponse2 in slurper.Body.createShipmentResponse."${testElement}".collect{it.text()})

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion