Wyniki wyszukiwania dla "scriptaculous"

3 odpowiedź

document.createElement („skrypt”)… dodanie dwóch skryptów z jednym wywołaniem zwrotnym

Muszę dodać prototyp, a następnie dodać skrypt scriptaculous i uzyskać wywołanie zwrotne po zakończeniu ładowania. Obecnie ładuję prototyp w taki sposób:

1 odpowiedź

Okno modalne Scriptaculous / Prototype

6 odpowiedzi

Odpowiednik crossbrowser dla parametru zdarzenia jawOriginalTarget