Wyniki wyszukiwania dla "hadoop-plugins"

1 odpowiedź

DiskErrorException na maszynie slave - Hadoop multinode

Próbuję przetworzyć pliki XML z hadoop, otrzymałem następujący błąd przy wywoływaniu zadania liczenia słów w plikach XML.

4 odpowiedź

Nowy użytkownik SSH hadoop