Wyniki wyszukiwania dla "kendo-asp.net-mvc"

1 odpowiedź

Jak dodać pomoce HTML Kendo do mojego projektu ASP.net MVC 4?

2 odpowiedź

Łączenie MVC: Err 403

3 odpowiedź

Kendo Grid Edytuj komunikat InLine Custom Validation, np. dla duplikatów nazw itp

Mam podmiotLokalizacja i używam sieci Kendu UI Grid z trybem edycji InLine. Jednostka jest właścicielem nieruchomościWyświetlana nazwa, co jest wymagane inie...

2 odpowiedź

Datepicker Kendo działa na różne komputery w dwóch różnych strefach czasowych

5 odpowiedzi

Jak mogę mieć numer wiersza w siatce Kendo UI

Mam siatkę kendo w asp.net mvc i używam otoki serwera. Chcę Dodatkową kolumnę o nazwie „Numer wiersza”, która jest prostym licznikiem (1,2,3, ...). Chcę, aby...

5 odpowiedzi

Utwórz komórkę tylko w Kendo Grid, jeśli spełniony jest warunek

3 odpowiedź

jak ustawić okno LoadContentFrom kendo w czasie wykonywania

0 odpowiedzi

Kendo ASP.NET MVC pomocnicza klasa ogólna Grid

Mam następujący dylemat:Próbuję stworzyć siatkę Kendo UI wewnątrz częściowego widoku, który będzie używany z różnymi typami obiektów i który może obsługiwać ...

1 odpowiedź

Wywołaj akcję MVC po stronie serwera za pomocą kliknięcia przycisku Kendo UI