Wyniki wyszukiwania dla "firebird2.5"

1 odpowiedź

Uzyskaj listę nazw kolumn z tabeli bazy danych Firebird

4 odpowiedź

jak zdobyć dzisiejszą datę w RRRRMMDD w Firebird

2 odpowiedź

Używanie zarezerwowanego słowa TimeStamp jako nazwy pola (Firebird 2.5)

Rozszerzam warstwę danych istniejącej aplikacji do pracy z Firebird 2.5, oprócz MSSQL i SQLite, ale trafiłem na blokadę.Mam pole o nazwie TimeStamp, które pr...