Wyniki wyszukiwania dla "facebook-authentication"

2 odpowiedź

Kiedy zażądać uprawnień z nowym Android SDK 3.0 na Facebooku?

Dzięki nowemu systemowi Android SDK 3.0 na Facebooku (który został wydany kilka dni temu) proces uwierzytelniania uległ zmianie.Jak więc poprosić o zezwoleni...

3 odpowiedź

auth.statusChange nie uruchamia się podczas FB.init, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku

Zastanawiałem się, czy ktoś znalazł obejście dla zachowania, którego doświadczam.Weź przykład z poniższego kodu:

7 odpowiedzi

python-social-auth AuthCanceled wyjątek

2 odpowiedź

jak uniknąć rejestrowania użytkowników podczas migracji z iOS Facebook 2.x -> 3.x

Uaktualnienie naszej integracji na Facebooku z systemem iOS z zestawu SDK 2.x do wersji 3.x SDK automatycznie rejestruje użytkowników, którzy byli wcześniej ...

1 odpowiedź

java.lang.RuntimeException: Niepowodzenie dostarczania wyniku ResultInfo podczas logowania za pomocą Facebooka

Moja aplikacja działa poprawnie na emulatorze. Postanowiłem więc uruchomić moją aplikację na moim telefonie z Androidem. Próbuję zalogować się na konto Faceb...

2 odpowiedź

Android Facebook SDK 3.0 Prosta aktualizacja statusu bez jawnego logowania?

Chciałbym znać najprostszy sposób aktualizacji statusu użytkownika na Facebooku. Chciałbym po prostu wyświetlić przycisk „Udostępnij”. Gdy użytkownik dotknie...

1 odpowiedź

Nie można autoryzować użytkownika w Facebook JS SDK: „Ten kod autoryzacji został użyty.” Lub jak uzyskać nowy token autoryzacji?

Próbuję użyć Facebooka do uwierzytelnienia użytkowników. Działa dobrze, z wyjątkiem wywołań Ajax. W większości przypadków wysyła tylko stary token i otrzymuję:

2 odpowiedź

Czy można sprawdzić, czy wiadomość e-mail została potwierdzona na Facebooku?

AktualizacjaZostało to zgłoszone na Facebooku przezhttps://www.facebook.com/whitehat/report/ 16 grudnia 2013 r. i Facebook odpowiedział 17 grudniabłąd już da...