ASP.NET MVC przekierowuje do strony odmowy dostępu za pomocą niestandardowego dostawcy roli

Tworzę niestandardowy dostawca roli i ustawiam atrybut Authorize określający rolę w moim kontrolerze i działa on dobrze, tak jak poniżej:

[Authorize(Roles="SuperAdmin")]
public class SuperAdminController : Controller
...

Ale gdy użytkownik nie ma dostępu do tego kontrolera, zostaje przekierowany na stronę logowania. Jak mogę przekierować go na stronę „AcessDenied.aspx”?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion