Wyniki wyszukiwania dla "resize"

2 odpowiedź

Delphi: SetLength () na argumencie typu „array of TObject”

Próbuję zmienić rozmiar tablicy określonej klasy przekazanej jako argument, np.

1 odpowiedź

Dlaczego moja jFrame aktualizuje się dopiero po zmianie rozmiaru okna?

Rozumiem, że gdy dodasz / usuniesz komponent, musisz

6 odpowiedzi

Automatyczna zmiana rozmiaru elementu SELECT zgodnie z wybraną szerokością OPCJI

mam to

4 odpowiedź

Określ położenie zawijania w elementach pływających

2 odpowiedź

Jak zmienić rozmiar obrazu, który wybrałem z galerii na Androida?

Buduję androida, gdzie. Wewnątrz jednego działania mam przycisk obrazu. Po kliknięciu otwiera się galeria i mogę wybrać obraz. Następnie ustawiam ten obraz j...

1 odpowiedź

android - układ - zmiana rozmiaru przycisków ImageButtons?

Napisałem układ. Na układzie znajduje się 5 przycisków.

3 odpowiedź

Niestandardowy CSS, aby zezwolić na textarea chrome, zmienić rozmiar mniejszy niż stan początkowy?

Podoba mi się sprytny tekst w Chrome zmieniający rozmiar kontroli. Jedynym wyjątkiem jest to, że pole tekstowe wydaje się mieć twarde ustawienie minimalnej w...

6 odpowiedzi

Czy można zmienić rozmiar animacji Adobe Edge?

Próbuję zmienić rozmiar animacji Edge na podstawie rozdzielczości ekranu. Zrobiłem wysokiej rozdzielczości na ekrany 1080p i wyższej rozdzielczości, ale poni...

1 odpowiedź

przekształcenie macierzy nie powiodło się w OpenCV 2.4.3

Używam OpenCV 2.4.3 do tworzenia i przekształcania macierzy takiej jak ta:

1 odpowiedź

WPF ListView powiększa się w odpowiedzi na zmianę rozmiaru kolumny, ale nie zmniejsza się

W poniższym .NET 3.5 XAML, jeśli przeciągniesz szerokość kolumny w kolumnie „Dzień” szerszym, ListView ładnie się rozwinie, aby to uwzględnić. Jeśli jednak p...