Wyniki wyszukiwania dla "non-interactive"

4 odpowiedź

Dlaczego aliasy w nieinteraktywnej powłoce Bash nie działają

Próbuję użyć aliasów w nieinteraktywnej powłoce bash. Zdefiniowałem moje aliasy w