Wyniki wyszukiwania dla "table-alias"

2 odpowiedź

ORA - 00933 zamieszanie z połączeniem wewnętrznym i „jak”

Mam to zapytanie o uzyskanie danych z dwóch tabel za pomocą

2 odpowiedź

Jak użyć słowa kluczowego „as” do aliasu tabeli w Oracle?