Wyniki wyszukiwania dla "gui-designer"

6 odpowiedzi

ADT 22.3 (Android 4.4) - błąd „Po utworzeniu sceny #init () musi zostać wywołany”

Po zainstalowaniu nowego ADT (22.3.0.v201310242005-887826), który obsługuje Android 4.4 (KitKat), otrzymuję błąd, jak pokazano poniżej:Wystąpił błąd wewnętrz...

2 odpowiedź

Widok projektu DataTemplate w ResourceDictionary w Visual Studio

Czy istnieje sposób na podgląd GUI w DataTemplate? na przykład jeśli mam słownik zasobów zawierający DataTemplate, a szablon danych zawiera kod GUI, jak

4 odpowiedź

IntelliJ idea gui designer + maven

8 odpowiedzi

Czy jest DARMOWY projektant GUI Java? [Zamknięte]

Czy jest DARMOWY (lub relatywnie tańszy) projektant / programista GUI Java?

3 odpowiedź

Projektant GUI do zarządzania modelami Django

Czy istnieje narzędzie GUI, za pomocą którego mogę graficznie zaprojektować nowe modele Django? Na przykład rysowanie linii między polami w różnych modelach ...