Wyniki wyszukiwania dla "module"

3 odpowiedź

Budowanie modułów jądra dla różnych wersji Linuksa

Jestem nowy w pisaniu modułów jądra, więc napotykam na kilka problemów nietechnicznych.Od momentu utworzenia modułu jądra dla konkretnej wersji jądra (powied...

2 odpowiedź

Wymaganie dynamiczne w RequireJS, błąd „Nazwa modułu nie została jeszcze załadowana dla kontekstu”?

2 odpowiedź

Dołączanie klasy Ruby z oddzielnego pliku

Przez pewien czas włączałem całą klasę do modułu Ruby. Najwyraźniej nie to mam robić. Wydaje się, że celem modułu jest przechowywanie funkcji, które następni...

2 odpowiedź

F2PY nie znajduje modułu

Mam problem z uzyskaniem skompilowanego modułu f2py w Pythonie.Mam kawałek oprogramowania napisany w Fortranie, który dobrze się kompiluje na 64-bitowym komp...

2 odpowiedź

Problem ze ścieżką wyszukiwania modułu Pythona

Próbuję pracować na środowisku dev, ale znajduję problemy w tym pytonie, który wydaje się używać modułów z katalogu site-packages. Chcę, żeby korzystał z mod...

10 odpowiedzi

Zaimportować plik z podkatalogu?

Mam plik o nazwie

3 odpowiedź

Ruby: klasa C zawiera moduł M; w tym moduł N w M nie wpływa na C. Co daje?

Bardziej dosłownie mam moduł

3 odpowiedź

Nie można zainstalować modułu PyPdf 2

3 odpowiedź

Proste dziedziczenie javascript przy użyciu $ .extend i wzorca modułu

Zastanawiałem się przez kilka lat, co ludzie myślą o zrobieniu dziedziczenia za pomocą wzorca konstruktora o strukturze wzorcowej i BEZ normalnego dziedzicze...

2 odpowiedź

Korzyści z importowania określonych części modułu Haskell