Wyniki wyszukiwania dla "policy"

3 odpowiedź

Zaktualizować politykę bezpieczeństwa Java w czasie wykonywania?

Czy istnieje legalny sposób dodawania / usuwania uprawnień do zasad bezpieczeństwa Java w czasie wykonywania?

2 odpowiedź

Zasady pamięci podręcznej procesora Intel

7 odpowiedzi

Problemy z serwerem plików Adobe Socket

10 odpowiedzi

Jak wyłączyć Google prosząc o pozwolenie na regularne sprawdzanie zainstalowanych aplikacji na moim telefonie?

6 odpowiedzi

Samouczek Java RMI - AccessControlException: odmowa dostępu (java.io.FilePermission

Wczoraj próbowałem zacząć korzystać z Java RMI. Znalazłem ten tutorial słońca (http://java.sun.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html) i rozpoczął się od wdr...

1 odpowiedź

Jak długo powinienem czekać po zastosowaniu zasady AWS IAM, zanim będzie ona ważna?

Programowo dodaję i usuwam zasady użytkownika AWS IAM, a wyniki stosowania tych zasad stają się niespójne.Na przykład może się to udać lub nie (używam SDK Ja...

3 odpowiedź

Polityka s3 ma nieprawidłowe działanie - s3: ListAllMyBuckets