Wyniki wyszukiwania dla "ondestroy"

3 odpowiedź

Czy ondestroy nie zawsze jest nazywany?

6 odpowiedzi

Acivity zostaje zniszczona podczas naciskania przycisku home.

3 odpowiedź

Aktywność Androida onDestroy () nie zawsze jest wywoływana i jeśli wywoływana jest tylko część kodu, jest wykonywana

onDestroy () nie zawsze jest nazywany. Jeśli zostanie wywołany, wykonywana jest tylko część kodu.I przez większość czasu w LogCat widzę tylko komunikat „stan...

2 odpowiedź

Sytuacje, w których metoda onDestroy () usługi nie jest wywoływana?

Wiem, że metoda onDestroy () usługi może nigdy nie zostać wywołana, ale czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy taki scenariusz może wystąpić? Szczególnie interes...

3 odpowiedź

Aplikacja na Androida nie wywołuje „onDestroy ()” po zabiciu (ICS)

Zajmuję się tworzeniem aplikacji na Androida za pomocą komunikacji bluetooth (przy użyciu protokołu propetary) i muszę uchwycić moment, w którym aplikacja zo...

4 odpowiedź

Jak wywołać metodę, gdy aplikacja na Androida jest zamknięta lub traci ostrość?