Wyniki wyszukiwania dla "waterline"

1 odpowiedź

Używanie sails.js z istniejącą bazą danych Postgres

Patrzyłem na używanieŻagle dla aplikacji, którą tworzymy.Używam adaptera sails-postgresql, który używa linii wodnej orm.Mam istniejącą bazę danych, z którą c...

1 odpowiedź

Jak zdefiniować metody instancji dla modeli z sails.js

Jak mogę zdefiniować funkcje / instancję metody dla obiektów w Sails?W dokumencie Waterline (https://github.com/balderdashy/waterline) Mówią:

2 odpowiedź

Pływa js za pomocą modeli poza serwerem WWW

Chcę utworzyć plik cli do tworzenia użytkowników admin Mam konfigurację modelu użytkownika w api / models / User.jsi na cli

6 odpowiedzi

Unikalna właściwość nie działa w Sails.js

Poniższy kod reprezentuje model konta w Sails.js v0.9.4.

1 odpowiedź

Dziedzicz atrybuty i funkcje cyklu życia modeli Sails.js

Chcę utworzyć niestandardowy zestaw atrybutów i metod cyklu życia, które są wspólne dla wszystkich moich modeli Sails.js.Sails.js automatycznie tworzy i reje...

2 odpowiedź

Czy w Sailsjs jest możliwe tworzenie bardziej złożonych modeli