Wyniki wyszukiwania dla "baseadapter"

3 odpowiedź

Binarna linia pliku XML nr 17: Błąd nadmuchiwania klasy <nieznany> spowodowany przez UnsupportedOperationException: Nie można przekonwertować na wymiar: wpisz = 0x2

Próbowałem uruchomić moją aplikację (android), ale zawiesza się, gdy wystąpi następujący wyjątek[LogCat]

4 odpowiedź

Jak mogę filtrować listview przy użyciu baseadapter

Próbuję filtrować listview, ale metoda getfilter nie działa,oto kod:

1 odpowiedź

notifyDataSetChanged () - IndexOutOfBoundException

Nie rozumiem, co jest nie takUżywam

1 odpowiedź

Android: Zmień obraz dla konkretnego elementu w widoku listy

2 odpowiedź

Pominęliśmy 60 klatek! Aplikacja może wykonywać zbyt wiele pracy nad głównym wątkiem

Pracuję nad aplikacją, która powinna uzyskać odpowiedź JSON z usługi internetowej i zapisać każdy element wwidok listy, Przeczytałem, że powinienem pracowaćA...

1 odpowiedź

brak zmiany / czarny ekran przez notifyDataSetChanged ();

Chcę coś takiego zrobić.podczas naciskaniaodświeżać przycisk, odświeży listę. Kody aktywności są następujące:

5 odpowiedzi

niestandardowy ListView z polami wyboru sprawdzającymi niezaznaczone elementy

Mam BaseAdapter dla mojego ListView wewnątrz fragmentu, który wygląda tak:

3 odpowiedź

jak wiedzieć z adaptera, jeśli element ListView jest widoczny, czy nie?

Mam adapter, który łączył się z ListView, np.

8 odpowiedzi

notifyDataSetChange nie działa z adapterem niestandardowym

Kiedy zasypuję moje

3 odpowiedź

Wywołanie Android notifyDataSetChanged z AsyncTask

Mam niestandardowy ListAdapter, który pobiera dane z Internetu w AsyncTask.Dane są dodawane idealnie do listy, ale gdy próbuję wykonać operacje, aplikacja ul...