Zastąp wiele przestrzeni i linii nowej tylko jednym miejscem w PHP

Mam ciąg z wieloma znakami nowej linii.

Ciąg:

This is     a dummy text.        I need       
to                   format
this.

Pożądane wyjście:

This is a dummy text. I need to format this.

Używam tego:

$replacer = array("\r\n", "\n", "\r", "\t", " ");
$string = str_replace($replacer, "", $string);

Ale to nie działa zgodnie z oczekiwaniami / wymaganiami. Niektóre słowa nie mają spacji między nimi.

Właściwie muszę przekonwertować ciąg ze wszystkimi słowami oddzielonymi pojedynczymi odstępami.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion