Wyniki wyszukiwania dla "nlp"

3 odpowiedź

Czy istnieje parser języka naturalnego dla dat / godzin w ColdFusion?

Czy jestparser języka naturalnego data / czas w ColdFusion?

5 odpowiedzi

Usuń powtarzające się znaki ze słów

1 odpowiedź

Dlaczego kod dzielenia wyrazów Synopse daje różne wyniki z TeX-a?

1 odpowiedź

Korzystanie z Sentiwordnet 3.0

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy zdanie jest poprawne (proste sprawdzenie gramatyki w Pythonie)?

Jak sprawdzić, czy zdanie jest ważne w Pythonie?Przykłady:

1 odpowiedź

Tworzenie niestandardowego skategoryzowanego korpusu w NLTK i Pythonie

Mam pewien problem związany z wyrażeniami regularnymi i

2 odpowiedź

Uzyskaj pewne węzły z drzewa analizy

Pracuję nad projektem dotyczącym rozdzielczości anafory za pomocą algorytmu Hobbsa. Analizowałem mój tekst za pomocą parsera Stanforda, a teraz chciałbym man...

1 odpowiedź

Jakie są główne różnice i zalety algorytmów Stemming Portera i Lancastera? [Zamknięte]

Pracuję nad zadaniami klasyfikacji dokumentów w Javie.Oba algorytmy były wysoce zalecane, jakie są zalety i wady każdego z nich, a które są częściej stosowan...

1 odpowiedź

Policz czasowniki, rzeczowniki i inne części mowy za pomocą NLTK Pythona

2 odpowiedź

prawdziwe słowo w NLTK