Wyniki wyszukiwania dla "fixtures"

1 odpowiedź

Jak mogę załadować relacje HABTM z kluczem obcym do moich urządzeń?

4 odpowiedź

Czym są urządzenia w programowaniu?

Słyszałem ten termin wiele razy (kiedy mówiłem o programowaniu), ale nie mogłem znaleźć żadnego wyjaśnienia, co to znaczy. Jakieś dobre artykuły lub wyjaśnie...

2 odpowiedź

Urządzenia Django dla uprawnień

2 odpowiedź

Rails Urządzenia nie ładują się z rspec

Dlatego staram się poznać ramy testowania BDD rspec w kontekście projektu railsowego. Problem, który mam, polega na tym, że nie mogę, przez całe życie, ładow...

2 odpowiedź

Terminarz w grze! 2 dla Scali

1 odpowiedź

Laravel DB Seeds - Dane testowe v Przykładowe dane

Prawdopodobnie nie rozumiem dokładnie, jak to działa, ale jaki jest najlepszy sposób, aby to osiągnąć? Mam coś na myśli, ale wydaje się dość hacky.Mam zestaw...

2 odpowiedź

Błąd podczas integracji html z testacularjs

1 odpowiedź

Django Natural Key dla urządzeń Daj Deserialization Error

Widziałem kilka podobnych pytań na temat SO, ale żaden nie wydaje się odpowiadać na mój szczególny problem. Jestem nowym użytkownikiem Django i kierowałem si...

3 odpowiedź

Jak i gdzie py.test znajduje urządzenia

3 odpowiedź

League fixture generator in python [duplicate]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Generowanie naturalnego harmonogramu ligi sportowej [/questions/5913616/generating-natural-schedule-for-a-sports-league] 2 odpowiedzi Chciałbym napisać generator League Fixture w pythonie, ale nie mogę. Oto ...