Wyniki wyszukiwania dla "extjs4.1"

5 odpowiedzi

ExtJS 4 wybierz wiele pól wyboru CheckColumn z nagłówkiem pola wyboru

2 odpowiedź

Ext 4.1.1: Dodaj nowy rekord do sklepu

2 odpowiedź

Extjs Przesyłanie plików za pomocą usługi json?

Korzystam z usługi json (usługa RIA .net), aby przekazywać dane do serwera z Extjs. Obecnie mam wymóg przesyłania dokumentu na serwer. Widziałem kilka przykł...

3 odpowiedź

Jak pracować z treecombo w Extjs 4.1

Znalazłem nauczycielahttp://www.sencha.com/forum/showthread.php?198856-Ext.ux.TreeComboPróbuję zrobić treecombo w Extjs4.1 whttp://jsfiddle.net/rq2ha/ oto mó...

5 odpowiedzi

Extjs - jak pokazać combobox w kolumnie siatki

Mam panel siatki zawierający datę i kolumnę kombijsfiddleAle nie chcę klikać, aby pokazać moje combo. Chcę pokazać moje combo bez kliknięcia, a nie ukryć wew...

4 odpowiedź

Jak zamknąć modalne okna ekstazy po kliknięciu maski?

Jeśli utworzę okno modalne:

1 odpowiedź

jak uzyskać tablicę obiektów ze sklepu w extjs 4.2 i wysłać ją na serwer?

1 odpowiedź

Ładowanie TreeStore za pomocą JSON, który ma różne pola dla dzieci

Mam dane JSON jak poniżej.

2 odpowiedź

Aplikacja Extjs Wywołanie innej aplikacji Extjs

2 odpowiedź

Najlepsza praktyka nadpisywania klas / właściwości w ExtJS?

mam