Wyniki wyszukiwania dla "extjs4.1"

2 odpowiedź

Najlepszy sposób na dostęp do sąsiednich komponentów / pól

Szukam sposobu na dostęp do komponentów / pola, które są albo w tej samej tablicy elementów, co dostępowa, albo nawet tylko w tej samej tablicy elementów nad...

2 odpowiedź

Ext 4.1.1: Dodaj nowy rekord do sklepu

1 odpowiedź

Ładowanie TreeStore za pomocą JSON, który ma różne pola dla dzieci

Mam dane JSON jak poniżej.

3 odpowiedź

Jak pracować z treecombo w Extjs 4.1

Znalazłem nauczycielahttp://www.sencha.com/forum/showthread.php?198856-Ext.ux.TreeComboPróbuję zrobić treecombo w Extjs4.1 whttp://jsfiddle.net/rq2ha/ oto mó...

4 odpowiedź

Jak zamknąć modalne okna ekstazy po kliknięciu maski?

Jeśli utworzę okno modalne:

1 odpowiedź

Extjs 4.1 powiązanie modelu wiele-do-wielu

napotykam pewien problem, gdy chcę utworzyć stowarzyszenie wiele-do-wielu. ponieważ nie wie. staram się tworzyć relacje w ten sposób. ale nie jestem pewien. ...

2 odpowiedź

Najlepsza praktyka nadpisywania klas / właściwości w ExtJS?

mam

5 odpowiedzi

Extjs - jak pokazać combobox w kolumnie siatki

Mam panel siatki zawierający datę i kolumnę kombijsfiddleAle nie chcę klikać, aby pokazać moje combo. Chcę pokazać moje combo bez kliknięcia, a nie ukryć wew...

2 odpowiedź

Aplikacja Extjs Wywołanie innej aplikacji Extjs

1 odpowiedź

Extjs Treepanel: CSS do zmiany domyślnych ikon (węzeł i liść)

Mam taki panel drzewahttp://jsfiddle.net/bmbMy/ Próbuję zmienić domyślne ikony (węzeł i liść) przy użyciu css. Ale to nie działa.