znać liczbę kolumn z pliku tekstowego, oddzielonych spacją lub tabulatorem

Muszę znać liczbę kolumn z pliku tekstowego z pływakami.

Zrobiłem tak, aby poznać liczbę linii:

inFile.open(pathV); 

// checks if file opened
if(inFile.fail()) {
  cout << "error loading .txt file for reading" << endl; 
  return;
}
// Count the number of lines
int NUMlines = 0;
while(inFile.peek() != EOF){
  getline(inFile, dummyLine);
  NUMlines++;
}
inFile.close();
cout << NUMlines-3 << endl; // The file has 3 lines at the beginning that I don't read

Linia .txt:

189.53 58.867 74.254 72.931 80.354

Liczba wartości może się różnić w zależności od pliku, ale nie w tym samym pliku.

Każda wartość ma zmienną liczbę miejsc dziesiętnych po „.” (kropka)

Wartości można oddzielić spacją lub tabulatorem.

Dziękuję Ci

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion