Wyniki wyszukiwania dla "leaflet"

2 odpowiedź

Jak osadzić mapę ulotki w prezentacji Reveal.js?

Próbuję utworzyć prezentację na wierzchu Reveal.js, która zawiera mapę Leaflet.js na jednym ze slajdów. Umieściłem wszystkie niezbędne pliki Javascript i CSS...

5 odpowiedzi

Kolejność warstw w leaflet.js

W jaki sposób mogę wymusić dodanie nowej warstwy do mapy w Ulotce, aby była pierwsza na mapie bazowej?Nie mogłem znaleźć metody łatwej zmiany kolejności wars...

2 odpowiedź

Jak oddziaływać z warstwą znacznika ulotki spoza mapy?

2 odpowiedź

Jak zlokalizować użytkownika z lokalizacją ulotki?

Próbuję zlokalizować użytkownika i ustawić mapę na tej pozycji z ulotką:

2 odpowiedź

Wywołanie Ajax do pobrania danych GeoJson z kontrolera ASP.NET MVC

2 odpowiedź

Korzystanie z niestandardowych kafelków obrazu mapy w LeafletJS?

1 odpowiedź

Leaflet.js - Narysuj polilinię do najbliższego punktu z lokalizacji

4 odpowiedź

Jak mogę zmienić centrum lokalizacji mapy za pomocą API ulotki?

3 odpowiedź

Jak mogę dostosować wygląd i styl ulotki?

Patrzę na dostosowanie mapy zbudowanej za pomocą ulotki i chciałbym dostosować Popup (L.popup).Jedyną metodą, jaką mogę sobie wyobrazić, jest zbudowanie nies...

1 odpowiedź

Jak mogę zmienić domyślny kolor ładowania płytek w LeafletJS?

Domyślnie, gdy leafletJS ładuje mapę, kafelki tła są wszystkie szare. Chciałbym zmienić ten kolor na czarny (lub dowolny inny dowolny kolor). Jak mogę to zro...