Wyniki wyszukiwania dla "inline-assembly"

3 odpowiedź

Konwertuj kod zespołu inline do C ++

Pracuję nad projektem cpp. Projekt należy migrować do 64-bitowego. Zawiera pewien kod zespołu Inline, który nie może się skompilować na x64. Jest to funkcja,...

3 odpowiedź

Różnica między asm, asm volatile i clobbering memory

Podczas implementacji struktur danych bez kodu blokady i kodu czasowego często konieczne jest wyeliminowanie optymalizacji kompilatora. Normalnie ludzie robi...

3 odpowiedź

Czy inline jest częścią standardu ANSI C?

Zawsze myślałem, że tak jest, ale wiele narzędzi IDE i podświetlania składni nie podkreśla ASM w C, ale zawsze działa w C ++. Czy część montażowa inline stan...

2 odpowiedź

Wymuś GCC, aby wypchał argumenty na stosie przed wywołaniem funkcji (za pomocą instrukcji PUSH)

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do zmiennej c dla inline manipulacji złożeniem

Biorąc pod uwagę ten kod:

4 odpowiedź

Programowo powoduje wyjątek Niezdefiniowana instrukcja

Chcę spowodować wyjątek niezdefiniowanej instrukcji ARM Cortex-M3 dla testu mojego urządzenia testowego. Kompilator IAR obsługuje to w takim przypadku:asm („...

2 odpowiedź

Co oznacza% c w kodzie wbudowanego GCC?

Próbuję zrozumieć ten kod wbudowanego zestawu, który pochodzi z

3 odpowiedź

Konwersja x86 na małe litery

1 odpowiedź

Jak wykryć typ architektury procesora podczas wykonywania z GCC i asmem inline?

Muszę znaleźć typ architektury procesora. Nie mam dostępu do / proc / cpuinfo, ponieważ maszyna działa syslinux. Wiem, że istnieje sposób, aby to zrobić za p...

1 odpowiedź

Nie można odczytać z MSR