Wyniki wyszukiwania dla "google-calendar-api"

1 odpowiedź

Dodawanie cyklicznego wydarzenia do Kalendarza Google za pomocą XML

Próbuję dodać wydarzenie cykliczne do mojego kalendarza za pomocą interfejsu API protokołu. Wziąłem składnię tagu powtarzania ze zdarzenia, które stworzyłem ...

3 odpowiedź

Kalendarz Android Wydarzenia cykliczne mają nieprawidłową datę / godzinę zakończenia

2 odpowiedź

autoryzuj api kalendarza google działa na koncie osobistym, ale nie na koncie domeny google

Muszę stworzyć aplikację Java, która przechowuje wydarzenia w kalendarzu u pracowników w domenie Google. Stworzyłem aplikację na podstawie próbki, którą znal...

1 odpowiedź

Żądanie wsadowe API kalendarza Google PHP

4 odpowiedź

Pobierz link (url) do wydarzenia kalendarza w skrypcie aplikacji google

mamZdarzenie kalendarza w skrypcie Google Apps i chcę zezwolić użytkownikowi na jego otwarcie, klikając Kotwicę. Myślę, że adres URL musi wyglądać tak:http:/...

4 odpowiedź

Kalendarz Google Api v3 EventDateTime

Próbuję wstawić zdarzenie w kalendarzu google przy użyciu google api v3 i otrzymując błąd podczas wstawiania. Używam c #.Błąd:Błąd Google.Apis.Requests.Reque...

4 odpowiedź

Błąd 403 z komunikatem: Dostęp nie skonfigurowany. Użyj Google Developers Console, aby aktywować API dla swojego projektu

Nie można przezwyciężyć tej sytuacji: utworzono projekt w konsoli programistów Google, który utworzyli „Identyfikator klienta dla aplikacji internetowej” i „...

2 odpowiedź

Jak mogę skopiować (zduplikować) wydarzenie kalendarza do innego kalendarza za pomocą Google Script?

1 odpowiedź

Próba utworzenia całodziennego wydarzenia z wykorzystaniem Kalendarza Google API v3 dla Java powoduje błąd

0 odpowiedzi

Kalendarz Google API V3: cykliczne edycje zdarzeń