Wyniki wyszukiwania dla "google-api-python-client"

14 odpowiedzi

ImportError: Brak modułu o nazwie apiclient.discovery

Dostałem ten błądPython Google App Engine korzystałem z Google Translate API, ale nie wiem, jak to naprawić,

1 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do informacji o użytkowniku w domenie bez administratora domeny, który umożliwia dostęp do interfejsu API?

Napisałem aplikację, którą umieściłem w Google Marketplace. Próbuję pobrać moją aplikację do korzystania z interfejsu API API (część pakietu SDK administrato...

3 odpowiedź

Nieautoryzowana interakcja z interfejsem API kalendarza Google w wersji 3

Jestem w takiej samej sytuacji jakten facet (tylko że mój problem dotyczy Pythona): próbuję pobrać dane za pomocą konta usługi (używającten przykład i po prz...

1 odpowiedź

Jak wykonać operacje wymagające uwierzytelnienia OAuth w zadaniu cron GAE?

1 odpowiedź

Jak poprawnie zdefiniować oauth2callback GAE?

TheKorzystanie z GAE / dekoratorów przewodnik mi to mówi„musisz dodać konkretną procedurę obsługi adresu URL do aplikacji, aby obsłużyć przekierowanie z serw...

2 odpowiedź

Ujednolicenie obsługi OAuth między gdata i nowszymi interfejsami API Google

Pracuję zInterfejs API kontaktów Google iInterfejs API Kalendarza Google w Pythonie. Pierwszy z nich to API GData, a drugi to API Google ... API, więc podcza...

5 odpowiedzi

Nie można uzyskać dostępu do BigQuery z lokalnego serwera programistycznego App Engine

1 odpowiedź

Jak uniknąć 'Nie można pobrać tokena dostępu: {„błąd”: „invalid_grant”}' w zadaniach cron offline GAE?

1 odpowiedź

Jak wykonać operacje wymagające OAuth w kolejce zadań GAE?

Mam prostą aplikację Google App Engine, która zawiera

2 odpowiedź

Wyszukiwarka niestandardowa Google na następnej stronie

Mam następujący kod i nie wiem, jak wydrukować linki do następnej strony, jak przejść do następnych stron?