Wyniki wyszukiwania dla "google-apps-script"

3 odpowiedź

Google Apps Script Znajdź identyfikator rozmówcy funkcji

Mam skrypt Google Apps, który dynamicznie generuje przyciski i przypisuje każdemu ClickHandlerowi, który z kolei wywołuje funkcję. Moim problemem jest to, że...

4 odpowiedź

Jak uzyskać aktualny czas w arkuszu kalkulacyjnym Google za pomocą edytora skryptów?

Istnieje możliwość napisania skryptu i powiązania go z wyzwalaczem. Pytanie brzmi, jak uzyskać aktualny czas w treści skryptu?

1 odpowiedź

python proxy do osadzenia usługi skryptowej aplikacji google w elemencie iframe

Nagłówek „X-Frame-Options: SAMEORIGIN” uniemożliwia renderowanie skryptu aplikacji na stronie nie z sites.google.com (lub docs.google.com)Jak mogę utworzyć p...

2 odpowiedź

Pobierz wiersze z danych arkusza kalkulacyjnego za pomocą skryptu aplikacji google

Używam skryptu aplikacji Google do zapisywania danych formularza w arkuszu kalkulacyjnym. Teraz chciałbym pobrać wartości z programu Excel, które odpowiadają...

4 odpowiedź

Pobierz link (url) do wydarzenia kalendarza w skrypcie aplikacji google

mamZdarzenie kalendarza w skrypcie Google Apps i chcę zezwolić użytkownikowi na jego otwarcie, klikając Kotwicę. Myślę, że adres URL musi wyglądać tak:http:/...

2 odpowiedź

Dodaj pisarza do arkusza kalkulacyjnego za pomocą „API listy dokumentów Google”

Piszę skrypt w Google Aps (GAS) i muszę dodać użytkownika (/ autora) (administratora domeny) do arkusza kalkulacyjnego innego użytkownika.Skrypt jest urucham...

1 odpowiedź

Jak korzystać z metody replaceText (searchPattern, replacement) w dokumentach Usługa / tekst Klasa

Muszę zastąpić unikalny ciąg w dokumencie tekstowym (a właściwie wiele ciągów, ale każdy z nich jest unikalny), więc spróbowałem

3 odpowiedź

Skrypt warunkowego formatowania Google Arkusz kalkulacyjny

2 odpowiedź

jasny przykład korzystania z Kreatora interfejsu użytkownika Google i skryptu aplikacji

2 odpowiedź

Jak mogę wygenerować wielostronicowy dokument tekstowy z jednego szablonu strony w skrypcie google-apps?