Wyniki wyszukiwania dla "google-spreadsheet-api"

1 odpowiedź

Skrypt Google Wybierz i skopiuj niektóre wartości z arkusza kalkulacyjnego w porównaniu do innej kolumny na innym arkuszu

Przeczytałem te dwa linkiSkrypt Google: warunkowo kopiuje wiersze z jednego arkusza kalkulacyjnego na inny ihttps://stackoverflow.com/a/4809413/1526044 i po ...

2 odpowiedź

Jak używać jednego kodu do wielu arkuszy kalkulacyjnych, które można aktualizować, spróbuj użyć biblioteki

Mam ponad 200 arkuszy kalkulacyjnych wypełnianych przez naszych klientów. Opracowałem skrypt do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, który jest zasadniczo i...

1 odpowiedź

Dlaczego nie możesz użyć setValue w funkcji niestandardowej? [Zamknięte]

Jestem naprawdę ciekawy, ale czy ktoś wie, dlaczego nie możesz użyć setValue do zapisu w innej komórce w funkcji niestandardowej?Readme wyjaśnia, że ​​nie mo...

3 odpowiedź

Skrypt Google: warunkowo kopiuje wiersze z jednego arkusza kalkulacyjnego na inny

1 odpowiedź

Dynamiczna nazwa arkusza w zapytaniu w Google Spreashsheet

3 odpowiedź

Autoryzacja API Java i Google Spreadsheets z OAuth 2.0

1 odpowiedź

Skrypt Google: warunkowo skopiuj wiersze z jednego arkusza do drugiego w tym samym arkuszu kalkulacyjnym

czytamSkrypt Google: warunkowo kopiuje wiersze z jednego arkusza kalkulacyjnego na inny i nie mógł sprawić, że to zadziała dla mnie.Potrzebuję skryptu, który...

2 odpowiedź

Wyzwalacz wiadomości e-mail w arkuszu kalkulacyjnym

3 odpowiedź

Jak mogę wywołać mój samodzielny skrypt w moim arkuszu kalkulacyjnym?

1 odpowiedź

Programowo pobierz arkusz kalkulacyjny „Publikuj [ed] w sieci”