Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

1 odpowiedź

Dodaj kolor do wykresu - błąd „Ciągła wartość dostarczana do dyskretnej skali”

Prawdopodobnie istnieje bardzo łatwe rozwiązanie mojego problemu, ale nie mogłem znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi w Internecie.Za pomocą następującego p...

5 odpowiedzi

Kreślenie ogromnych plików danych w R?

Mam plik wejściowy zawierający około 20 milionów linii. Rozmiar pliku wynosi około 1,2 G. Czy i tak mogę narysować dane w R. Niektóre kolumny mają kategorie,...

1 odpowiedź

Osie w stylu R z ggplot

Czy za pomocą ggplot można uzyskać osie x / y „w stylu R”, które nie spotykają się w miejscu pochodzenia, a które składają się z dwóch rozłączonych zakresów,...

4 odpowiedź

ggplot2 zachowaj nieużywane poziomy

Chcę narysować nieużywane poziomy (czyli poziomy, na których liczba wynosi 0) w moim wykresie słupkowym, jednak niewykorzystane poziomy są upuszczane i nie m...

1 odpowiedź

marginesy powierzchni działki ggplot2?

Czy istnieje łatwy sposób na zwiększenie odstępu między tytułem fabuły a polem powierzchni poniżej (pole z danymi). Podobnie wolałbym mieć trochę miejsca mię...

3 odpowiedź

jitter geom_line ()

Czy istnieje sposób na drżenie linii

1 odpowiedź

Dostosuj rodzaj linii jednej linii w obiekcie facet_grid

Mam wątek podobny do tego:

1 odpowiedź

R - dodawanie legendy do ggmap (ggplot2) podczas używania adnotacji

2 odpowiedź

Dodanie prostej linii trendu lm do pola ggplot

1 odpowiedź

Wykres poziomy w ggplot2