JSON Hypermedia Api z formularzami i linkami

Jestem na wczesnym etapie planowania api REST i chciałbym, aby spełniało ono HATEOAS ograniczenie REST. Ale chciałbym również dostarczyć format JSON. Więc moje pytanie brzmi, czy istnieją konwencje, które reprezentują linki i formularze w JSON.

Znalazłem przykłady linków i wygląda na to, że jest to dość powszechny sposób reprezentowania linków:

"links": [ 
{"rel": "self", "href":"http://example.org/entity/1"},
{"rel": "friends", "href":"http://example.org/entity/1/friends"}] 

Reprezentowanie formularzy z drugiej strony nie jest czymś, co widziałem wiele. Myślałem, że może ktoś usiadł i wymyślił coś w tym kierunku, ale rozważył wszystkie zastrzeżenia:

"forms" : [
{"rel" : "new client", "action" : "/clients", "method": "post", 
"fields" : ["name":"string", "zipcode":"int", "signedup":"date", "state": ["Alabama",...]...]}]

Inspiracją do tego jest spojrzenie na ten film, w którym Jon Moore sugeruje, że JSON nie jest dobrym formatem dla api hipermedia:

http://oredev.org/2010/sessions/hypermedia-apis

Przy okazji, naprawdę dobra rozmowa!

Wszystkie dane wejściowe są mile widziane!

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion