Jak zdobyć silnie wpisaną kolekcję od BlazeDS?

Wystawiłem Spring bean do mojej aplikacji Flex za pośrednictwem BlazeDS. W moim kodzie Java zwracam mocno wpisane listy. na przykład

public List<Folder> getFolders(String path) {
  return dao.getFolders(path);
}

Aplikacja Flex odbiera dane jako ArrayCollection instancji obiektów AS3 - tj. Nie jako ArrayCollection of Folders, czego chcę. Moja klasa Flex została opisana w następujący sposób:

package myproject.vo {
  import com.adobe.cairngorm.vo.IValueObject;
  import mx.collections.ArrayCollection;

  [Bindable]
  [RemoteClass(alias="myproject.vo.Folder")]
  public class Folder extends PersistentObject implements IValueObject {
    public function Folder() {}
  }
}

Sprawdziłem, czy w klasie Java Folder miałem gettery / setery, aby pasowały do ​​właściwości w mojej klasie folderów Flex. Jakieś pomysły?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion