Struktura encji Migracje nie zawierają adnotacji danych DefaultValue (EF5RC)

Mam klasę, która wygląda tak:

[Table("Subscribers", Schema = "gligoran")]
public class Subscriber
{
  [Key]
  public string Email { get; set; }

  [Required]
  [DefaultValue(true)]
  public bool Enabled { get; set; }
}

Podczas tworzenia migracji do tej klasy otrzymuję:

public partial class AddSubscriberClass : DbMigration
{
  public override void Up()
  {
    CreateTable(
      "gligoran.Subscribers",
      c => new
        {
          Email = c.String(nullable: false, maxLength: 128),
          Enabled = c.Boolean(nullable: false),
        })
      .PrimaryKey(t => t.Email);

  }

  public override void Down()
  {
    DropTable("gligoran.Subscribers");
  }
}

ChciałbymEnabled linia wygląda tak:

Enabled = c.Boolean(nullable: false, defaultValue: true),

Oczywiście mogę to zrobić sam, ale pytam tylko, czy istnieje sposób na to, aby Entity Framework zrobiło to automatycznie.

Używam najnowszego Entity Framework 5 RC (5.0.0-rc.net40).

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion