Wyniki wyszukiwania dla "redefine"

12 odpowiedzi

Zdefiniuj na nowo metody klasy lub klasę

Czy jest jakiś sposób na przedefiniowanie klasy lub niektórych jej metod bez użycia typowego dziedziczenia? Na przykład:

1 odpowiedź

Ponowne zdefiniowanie funkcji w pakiecie R