Wyniki wyszukiwania dla "template-meta-programming"

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między cechą a polityką?

3 odpowiedź

Czy możliwe jest tworzenie statycznej pętli dla c ++?

Czy jest możliwe, że coś takiego istnieje?

4 odpowiedź

Dynamiczne generowanie struktur w czasie kompilacji

4 odpowiedź

Oblicz n-tą liczbę pierwszą w czasie kompilacji [zamknięte]

Funkcje C ++ 11, z

2 odpowiedź

C ++ iteruje w zagnieżdżone pole struct z dodatkowym fusion adapt_struct

Dwaprzepełnienie stosu odpowiedzi zasugeruj podejście wykorzystujące fusion adapt_struct do iteracji po polach struktury. Podejście wygląda ładnie. Jak jedna...

2 odpowiedź

TMP: jak uogólnić kartezjański produkt wektorów?

Istnieje doskonałe rozwiązanie C ++ (właściwie 2 rozwiązania: rekurencyjne i nierekursywne), aProdukt kartezjański wektora wektorów całkowitych. Dla celów il...

4 odpowiedź

constexpr inicjalizacja tablicy do sortowania zawartości

16 odpowiedzi

Jak można iterować elementy std :: tuple?

Jak mogę iterować po krotce (używając C ++ 11)? Próbowałem:

2 odpowiedź

Szablon C ++ do rozwijania pętli za pomocą przełącznika?

1 odpowiedź

transponuj argumenty boolowskie funkcji szablonu do argumentów funkcji wykonawczych za pomocą metaprogramowania szablonu