Wyniki wyszukiwania dla "linear-gradients"

2 odpowiedź

gradient css dla strzałki w kształcie trójkąta

Spójrz nahttp://jsfiddle.net/ghAgQ/ Potrzebuję tego samego gradientu dla strzałki, jak dla prostokąta. Jakieś pomysły, jak to się stało? Dzięki

4 odpowiedź

iOS Znajdź kolor w punkcie między dwoma kolorami

Mam problem: muszę być w stanie zabrać dwa kolory i zrobić z nich „wirtualny gradient”. Następnie muszę być w stanie znaleźć kolor w dowolnym punkcie tej lin...

4 odpowiedź

Jak zrobić obraz tła z liniowym gradientem pracy na IE 11?

Jakiś pomysł, jak mogę to zrobić

2 odpowiedź

Rozszerz gradient tła w całym ciele bez dołączania tła: naprawiono

Chcę mieć gradient tła, np.

2 odpowiedź

kolorowe polilinie na mapach android api v2

Chcę narysować polilinię na mapach android api w wersji 2. Chcę, żeby miała wiele kolorów, najlepiej z gradientami. Wydaje mi się jednak, że polilinie mogą m...

1 odpowiedź

Uzyskaj wartość koloru określonej pozycji w pasku kolorów z gradientem

Wygenerowałem gradientową kolumnę ze stylami CSS3 (skrzypce) i teraz chcą wartości koloru określonej lokalizacji (przez x i y coords) w tym pasku kolorów. O ...

2 odpowiedź

Czy „góra” i „do góry” mają ten sam kierunek dla gradientów liniowych?

2 odpowiedź

Czy można używać gradientów w e-mailach?

Czy można używać gradientów na elementach wiadomości e-mail z biuletynem, używając CSS? Czy obsługiwana jest pełna właściwość?

1 odpowiedź

Używanie JavaScript do edycji gradientu CSS

Pracuję nad edycją gradientów CSS poprzez JavaScript w Firefoksie. Mam pola wprowadzania, w których użytkownik może umieścić 1. Orientacja 2. Pierwszy kolor ...

2 odpowiedź

Animacja LinearGradient Center

Chcę animować środek gradientu liniowego, tak aby na początku cała rysowana była w kolorze 1, a na końcu cała rysowana była w kolorze 2, a pomiędzy środkiem gradientu przesuwa się od lewej do prawej. GradientDrawable gd = new ...