Wyniki wyszukiwania dla "bitmapfactory"

2 odpowiedź

Drukowanie obrazu za pomocą drukarki termicznej Bluetooth Z aplikacji na Androida?

6 odpowiedzi

Utwórz Bitmapę / Drawable ze ścieżki pliku

Próbuję utworzyć bitmapę lub Drawable z istniejącej ścieżki pliku.

3 odpowiedź

Android Bitmap z adresu URL zawsze jest pusty

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na ustawienie backgound akcji na obrazie w Androidzie?

3 odpowiedź

Konwertowanie mapy bitowej w pamięci na mapę bitową za pomocą Bitmap.Config.RGB_565

Mam załadowaną bitmapę, którą chciałbym przekonwertować, aby ustawić konfigurację na

1 odpowiedź

Uzyskanie rozmiaru strumienia wejściowego obrazu

Muszę uzyskać wysokość i szerokość obrazu znalezionego w strumieniu wejściowym. Oto co zrobiłem:

2 odpowiedź

BitmapFactory.Options.inBitmap powoduje łzawienie przy częstym przełączaniu bitmapy ImageView

Spotkałem się z sytuacją, w której muszę wyświetlać obrazy w pokazie slajdów, który bardzo szybko przełącza obraz. Sama liczba obrazów sprawia, że ​​chcę prz...

7 odpowiedzi

Jak mogę wydrukować obraz na drukarce Bluetooth w Androidzie?

Muszę wydrukować niektóre dane na drukarce termicznej Bluetooth, robię to z:

2 odpowiedź

Obraz nie tworzy za pomocą BitmapFactory.decodeByteArray

Edycja: Kiedy zapisuję te bajty w pliku txt i kiedy zapisuję je jako plik png, pokazuje obraz, ale nie działa tutaj, dlaczego ...?Używam tego kodu do tworzen...