Eksportowanie wideo AVCaptureSession w rozmiarze odpowiadającym warstwie podglądu

Nagrywam wideo za pomocąAVCaptureSession z ustawieniem sesjiAVCaptureSessionPreset640x480. UżywamAVCaptureVideoPreviewLayer w niestandardowym rozmiarze (300 x 300) z grawitacją ustawioną na wypełnienie aspektu podczas nagrywania. To jest takie ustawienie:

self.previewLayer = [[AVCaptureVideoPreviewLayer alloc] initWithSession:_captureSession];
_previewLayer.videoGravity = AVLayerVideoGravityResizeAspectFill;
_previewLayer.frame = _previewView.bounds; // 300 x 300
[_previewView.layer addSublayer:_previewLayer];

Po nagraniu wideo chcę go zapisać w pliku w formacie quicktime. Podczas odtwarzania po raz kolejny odtwarzam wideo w warstwie o niestandardowym rozmiarze 300 x 300. Ponieważ te filmy zostaną ostatecznie przesłane przez połączenie sieciowe, zachowanie pełnego wideo 640x480 wydaje się marnotrawstwem.

Jaki jest najlepszy sposób eksportowania wideo, aby pasował do mojej warstwy podglądu 300 x 300? Jestem noobem AVFoundation, więc jeśli mam zamiar to zrobić w niewłaściwy sposób, daj mi znać. Chcę tylko, aby nagrane wideo wyświetlane w warstwie podglądu było zgodne z wideo eksportowanym na dysk.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion