Porównaj blitz ++, armadillo, boost :: MultiArray

Zrobiłem porównanie blitz ++, armadillo, boost :: MultiArray z następującym kodem (zapożyczonym zstary post)

#include <iostream>
using namespace std;
#include <windows.h>
#define _SCL_SECURE_NO_WARNINGS
#define BOOST_DISABLE_ASSERTS 
#include <boost/multi_array.hpp>
#include <blitz/array.h>
#include <armadillo>

int main(int argc, char* argv[])
{
  const int X_SIZE = 1000;
  const int Y_SIZE = 1000;
  const int ITERATIONS = 100;
  unsigned int startTime = 0;
  unsigned int endTime = 0;

  // Create the boost array


  //------------------Measure boost Loop------------------------------------------
  {
    typedef boost::multi_array<double, 2> ImageArrayType;
    ImageArrayType boostMatrix(boost::extents[X_SIZE][Y_SIZE]);
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int x = 0; x < X_SIZE; ++x)
      {
        for (int y = 0; y < Y_SIZE; ++y)
        {
          boostMatrix[x][y] = 1.0001;
        }
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Boost Loop] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }
  //------------------Measure blitz Loop-------------------------------------------
  {
    blitz::Array<double, 2> blitzArray( X_SIZE, Y_SIZE );
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int x = 0; x < X_SIZE; ++x)
      {
        for (int y = 0; y < Y_SIZE; ++y)
        {
          blitzArray(x,y) = 1.0001;
        }
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Blitz Loop] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }

  //------------------Measure armadillo loop----------------------------------------
  {
    arma::mat matArray( X_SIZE, Y_SIZE );
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int y = 0; y < Y_SIZE; ++y)
      {
        for (int x = 0; x < X_SIZE; ++x)
        {
          matArray(x,y) = 1.0001;
        }
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[arma Loop] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }

  //------------------Measure native loop----------------------------------------
  // Create the native array
  {
    double *nativeMatrix = new double [X_SIZE * Y_SIZE];
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int y = 0; y < Y_SIZE*X_SIZE; ++y)
      {
        nativeMatrix[y] = 1.0001;
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Native Loop]Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
    delete[] nativeMatrix;
  }

  //------------------Measure boost computation-----------------------------------
  {
    typedef boost::multi_array<double, 2> ImageArrayType;
    ImageArrayType boostMatrix(boost::extents[X_SIZE][Y_SIZE]);
    for (int x = 0; x < X_SIZE; ++x)
    {
      for (int y = 0; y < Y_SIZE; ++y)
      {
        boostMatrix[x][y] = 1.0001;
      }
    }
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int x = 0; x < X_SIZE; ++x)
      {
        for (int y = 0; y < Y_SIZE; ++y)
        {
          boostMatrix[x][y] += boostMatrix[x][y] * 0.5;
        }
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Boost computation] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }

  //------------------Measure blitz computation-----------------------------------
  {
    blitz::Array<double, 2> blitzArray( X_SIZE, Y_SIZE );
    blitzArray = 1.0001;
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      blitzArray += blitzArray*0.5;
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Blitz computation] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }

  //------------------Measure armadillo computation-------------------------------
  {
    arma::mat matArray( X_SIZE, Y_SIZE );
    matArray.fill(1.0001);
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      //matArray.fill(1.0001);
      matArray += matArray*0.5;
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[arma computation] Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
  }

  //------------------Measure native computation------------------------------------------
  // Create the native array
  {
    double *nativeMatrix = new double [X_SIZE * Y_SIZE];
    for (int y = 0; y < Y_SIZE*X_SIZE; ++y)
    {
      nativeMatrix[y] = 1.0001;
    }
    startTime = ::GetTickCount();
    for (int i = 0; i < ITERATIONS; ++i)
    {
      for (int y = 0; y < Y_SIZE*X_SIZE; ++y)
      {
        nativeMatrix[y] += nativeMatrix[y] * 0.5;
      }
    }
    endTime = ::GetTickCount();
    printf("[Native computation]Elapsed time: %6.3f seconds\n", (endTime - startTime) / 1000.0);
    delete[] nativeMatrix;
  }

  return 0;
}

W systemie Windows VS2010 wyniki są

[Boost Loop] Elapsed time: 1.217 seconds
[Blitz Loop] Elapsed time: 0.046 seconds
[arma Loop] Elapsed time: 0.078 seconds
[Native Loop]Elapsed time: 0.172 seconds
[Boost computation] Elapsed time: 2.152 seconds
[Blitz computation] Elapsed time: 0.156 seconds
[arma computation] Elapsed time: 0.078 seconds
[Native computation]Elapsed time: 0.078 seconds

Na windows, intel c ++, wyniki są

[Boost Loop] Elapsed time: 0.468 seconds
[Blitz Loop] Elapsed time: 0.125 seconds
[arma Loop] Elapsed time: 0.046 seconds
[Native Loop]Elapsed time: 0.047 seconds
[Boost computation] Elapsed time: 0.796 seconds
[Blitz computation] Elapsed time: 0.109 seconds
[arma computation] Elapsed time: 0.078 seconds
[Native computation]Elapsed time: 0.062 seconds

Coś dziwnego:

(1) with VS2010, native computation (including loop) is faster than native loop
(2) blitz loop behave so different under VS2010 and intel C++. 

Aby skompilować blitz ++ z kompilatorem intel c ++, wymagany jest plik o nazwie bzconfig.h w folderze blitz / intel /. Ale nie ma. Po prostu kopiuję ten z blitz / ms / bzconfig.h. To może dać nieoptymalną konfigurację. Ktoś może mi powiedzieć, jak skompilować blitz ++ z kompilatorem intel c ++? W podręczniku napisano, aby uruchomić skrypt bzconfig, aby uzyskać odpowiedni plik bzconfig.h. Ale nie rozumiem, co to znaczy.

Wielkie dzięki!

Dodaj niektóre z moich wniosków:

1. Boost multi array is the slowest.
2. With intel c++ compiler, native pointers are very fast.
3. With intel c++ compiler, armadillo can achieve the performance of native pointers.
4. Also test eigen, it is x0% slower than armadillo in my simple cases.
5. Curious about blitz++'s behavior in intel c++ compiler with proper configuration.
  Please see my question.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion