Jak dostosować zachowanie składowania w programie Word przy użyciu VSTO

Podstawowe pytanie o to, jak połączyć bity: nie używałem VSTO przed i po 4 godzinach poszukiwań postanowiłem zapytać!

Chcę utworzyć prosty dodatek do słowa, które zostanie wykonane, gdy użytkownik zapisze DOWOLNY dokument.

I myśl wszystko, co musiałbym zrobić, to utworzyć dodatek w VisualStudio 2008 i umieścić mój kod w klasie ThisAddIn


 Public WithEvents objWordApp As Word.Application

    Private Sub objWordApp_DocumentBeforeSave(ByVal Doc As Word.Document, ByVal SaveAsUI As Boolean, ByVal Cancel As Boolean)
        MsgBox("my addin code is running")
    End Sub

i tak by było. Tylko to nigdy nie zostanie uruchomione.

Tu jest wskazówkahttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb221264.aspx że nie udało mi się zadeklarować obiektu, ale nie mam pojęcia, czy to jest to, czego mi brakuje, lub jeśli tak, gdzie kod deklaracji pójdzie.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion