Jak programowo ustawić stylizację tekstu w słowie ms?

Sytuacja:
Pracuję z zawartością dokumentu MS Word. Zmieniam kolor niektórych słów zgodnie z pewną regułą. Kolorowanie słów występuje na każdym zdarzeniu KeyPress.

Problem:
Kiedy użytkownik wpisuje słowo, które spełnia moje słowo wpisane przez regułę, staje się kolorowei infekujeprzyszły tekst który zostanie wpisany bezpośrednio po kolorowym tekście. Aleprzyszły tekst może nie spełnić reguły. Z jednej strony, po prostu wpisany tekst nie powinien być kolorowy, ale z drugiej strony jest już zabarwiony, ponieważ niestety trafia bezpośrednio po kolorowy tekst izostał zainfekowany według jego stylu.

Pytanie: Jak pobrać obiekt Word.Range odpowiadający bieżącej pozycji kursora i jawnie ustawić kolor czcionki na neutralny kolor domyślny? próbowałem

Word.Range r = app.Application.ActiveDocument.Range(
app.Application.ActiveDocument.Bookmarks[@"\Sel"].Range.Start,
app.Application.ActiveDocument.Bookmarks[@"\Sel"].Range.End);
r.Font.Color = WdColor.wdColorBlack;

i

Word.Range r = app.Application.ActiveDocument.Bookmarks[@"\Sel"].Range;
r.Font.Color = WdColor.wdColorBlack;

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion