C # i generics - dlaczego metoda w klasie bazowej nazywa się zamiast nowej metody w klasie pochodnej?

Jeśli ogólny argument typu (klasy wywołującej lub wywołującej) jest ograniczonywhere T : Base nowa metoda w T == Derived nie jest wywoływana, zamiast tego wywoływana jest metoda w Base.

Dlaczego typ T jest ignorowany dla wywołania metody, chociaż powinien być znany przed czasem wykonywania?

Aktualizacja: ALE, gdy ograniczenie używa interfejsu takiego jakwhere T : IBase wywoływana jest metoda w klasie Base (nie jest to metoda w interfejsie, co również jest niemożliwe).
Oznacza to, że system jest w stanie wykryć tak daleko typy i wykracza poza ograniczenie typu! Dlaczego więc nie wykracza poza ograniczenie typu w przypadku ograniczenia typowania?
Czy to oznacza, że ​​metoda w klasie Base, która implementuje interfejs, ma ukryte słowo kluczowe zastępcze dla metody?

Kod testowy:

public interface IBase
{
  void Method();
}

public class Base : IBase 
{
  public void Method()
  {

  }
}

public class Derived : Base
{
  public int i = 0;

  public new void Method()
  {
    i++;
  }
}

public class Generic<T>
  where T : Base
{
  public void CallMethod(T obj)
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }

  public void CallMethod2<T2>(T2 obj)
    where T2 : T
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }
}

public class GenericWithInterfaceConstraint<T>
  where T : IBase
{
  public void CallMethod(T obj)
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }

  public void CallMethod2<T2>(T2 obj)
    where T2 : T
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }
}

public class NonGeneric
{
  public void CallMethod(Derived obj)
  {
    obj.Method(); //calls Derived.Method()
  }

  public void CallMethod2<T>(T obj)
    where T : Base
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }

  public void CallMethod3<T>(T obj)
    where T : IBase
  {
    obj.Method(); //calls Base.Method()
  }
}

public class NewMethod
{
  unsafe static void Main(string[] args)
  {
    Generic<Derived> genericObj = new Generic<Derived>();
    GenericWithInterfaceConstraint<Derived> genericObj2 = new GenericWithInterfaceConstraint<Derived>();
    NonGeneric nonGenericObj = new NonGeneric();
    Derived obj = new Derived();

    genericObj.CallMethod(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    genericObj.CallMethod2(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    genericObj2.CallMethod(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    genericObj2.CallMethod2(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    nonGenericObj.CallMethod(obj); //calls Derived.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    nonGenericObj.CallMethod2(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    nonGenericObj.CallMethod3(obj); //calls Base.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);

    obj.Method(); //calls Derived.Method()
    Console.WriteLine(obj.i);
  }
}

Wydajność:

0
0
0
0
1
1
1
2

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion