Wyniki wyszukiwania dla "method-overriding"

8 odpowiedzi

Dlaczego kompilator nie narzeka, gdy próbuję zastąpić metodę statyczną?

Wiem, że nie możemy przesłonić metod statycznych w Javie, ale czy ktoś może wyjaśnić następujący kod?

3 odpowiedź

Przesłanianie metod w Java rzuca wyjątki

2 odpowiedź

Jak działa Java zastępująca pracę

Mam głupie zamieszanie, kiedy nadpisujemy metodę klasy nadrzędnej, to czy ta pochodna metoda nadpisywania nadal zawiera kod metody klasy nadrzędnej, czy jest...

3 odpowiedź

Zastępowanie metod nie-wirtualnych

3 odpowiedź

Nadpisywanie i zgodność typu zwracanego

Następujące kompilują się bez problemu

5 odpowiedzi

Implementacja wielu interfejsów z tą samą metodą

Ten kod działa doskonale. Metoda test () działa dla obu interfejsów. Co dokładnie dzieje się pod maską? A jak ta funkcja jest przydatna w praktycznym scenari...

3 odpowiedź

W jaki sposób zastępowanie metody kowariantnej jest realizowane za pomocą techniki mostkowania w Javie

Czytając nadpisanie kowariantne, stwierdzam bardzo dziwny fakt,zastępowanie metody kowariantnej jest realizowane za pomocą techniki mostkowania. powiedział r...

10 odpowiedzi

Jak nazwać nadpisaną metodę nadklasy?

1 odpowiedź

Ember.js gdzie zadzwonić this._super ()

Przeglądałem dokumentację Embera i widzę niespójność w tym, gdzie

3 odpowiedź

Nadpisywanie metody interfejsu i klasy reklamy abstrakcyjnej

Oto kod: